Uutislistaukseen

Lahden yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 2,3 miljoonaa ylijäämäisen tuloksen

Siikaniemen kurssikeskuksen ruokasali.

Lahden seurakunnat investoi vuonna 2023 8,3 miljoonalla eurolla. Suurimman osan nieli Siikaniemen kurssikeskuksen peruskorjaus. Kuva kurssikeskuksen ruokasalista. Kuva: Jani Mahkonen

Lahden yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi keskiviikkona Lahden seurakuntayhtymän, sen hautainhoitorahaston ja missiokauppojen tilinpäätökset vuodelta 2023. Toimintatuotot olivat viime vuonna 6,0 miljoonaa ja toimintakulut 23,7 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 2,2 miljoonaa euroa ja poistoerojen korjauserien jälkeen ylijäämä osoittaa 2,3 miljoonaa euroa. 

Lahden seurakunnissa on käynnissä mittava, monivuotinen investointiputki. Investoinnit olivat vuonna 2023 kaikkiaan 8,3 miljoonaa euroa, joista ylivoimaisesti suurimpana Siikaniemen kurssikeskuksen peruskorjaus. Investoinnit rahoitettiin osaksi sijoitusomaisuutta myymällä. Lainoja oli vuodenvaihteessa jäljellä 0,3 miljoonaa euroa. Kirkollisverotuloa kertyi 21,0 miljoonaa euroa, eli 9,3 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Tämä siitä huolimatta, että kirkollisveroprosenttia alennettiin vuonna 2023 1,5 prosentista 1,45 prosenttiin. 

Lahden seurakuntayhtymän jäsenmäärä pieneni 1 358 henkilöllä ja oli vuoden 2023 päätteeksi 73 136. Lahtelaisista 60,6 prosenttia kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi seurakuntayhtymän henkilöstötilinpäätöksen. Työntekijöitä oli 31.12.2023 yhteensä 327, joista vakinaisia oli 227, määräaikaisia 51 ja tarvittaessa työhön kutsuttavia 49. Työntekijöiden keski-ikä oli 49,6 vuotta. Sairauspoissaoloja oli 3 653 kalenteripäivää, kun määrä vuonna 2022 oli 5 472 kalenteripäivää. Henkilöstökulut sekä investoinnit työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen muodostavat merkittävän osan seurakuntayhtymän taloudesta. Henkilöstömenojen osuus oli kaikista toimintamenoista 58 prosenttia.

Valtuusto sai myös väliraportin voimassa olevan kiinteistösuunnitelman toteutuksesta. Seurakuntayhtymä myi vuosina 2022-2023 Kunnaksen seurakuntakodin, Kirkkokatu 7:n ja Liipolan seurakuntakeskuksen, johon Launeen seurakunta jäi vuokralaiseksi. Lähiaikoina realisoitavista kohteista kiinnostavimpiin kuuluu Upilan leirikeskus, joka toimi Siikaniemen kurssikeskuksen perusparannuksen aikana korvaavana leiripaikkana marraskuuhun 2023 saakka. Upilan leirikeskus on myynnissä ja sen esittelyitä on tehty kuluvan talven aikana. Myyntipäätöksen odotetaan tapahtuvan lähitulevaisuudessa.

Lisätiedot: Matti Ilmivalta, hallintojohtaja, matti.ilmivalta@evl.fi, 044 719 1201
 

3.4.2024 20.35