Uutislistaukseen

Kirkkojen peruskorjaukset jatkumassa, painopisteeksi kaavaillaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä sekä millenniaalien tavoittamista

Sisäkuva Launeen kirkon kirkkosalista.

Ahtaaksi jääneeseen Launeen kirkkoon ja Launeen seurakunnan tilatarpeisiin etsitään ratkaisuja vuonna 2025. Kuva: Markku Lehtinen

Lahden yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli torstaina jo vuotta 2025 koskevia ulkoisen tuloslaskelman tunnuslukuja. Tuloslaskelma perustuu 21 miljoonan euron kirkollisverotuloarvioon ja 2,4 miljoonan euron valtionrahoitusarvioon. Ulkoisten toimintatuottojen määräksi vuodelle 2025 on arvioitu 6 miljoonaa euroa ja kuluiksi 24,4 miljoonaa euroa. 

Lahden seurakuntien strategiassa on asetettu tavoite talouden pitämiseksi tasapainossa siten, että tulorahoitus riittää uusiin investointeihin. Tasapainoperiaate tarkoittaa, että tulot kattavat suunnitelmakaudella menot ja että seurakuntayhtymän maksuvalmius on riittävä. Maksuvalmius on kuitenkin heikentynyt kolmena peräkkäisenä vuotena 272 päivästä 128 päivään. 

Vuosikatetavoitteeksi asetetaan 3,75 miljoonaa euroa, poistoennusteen mukaisiksi poistoiksi 2,9 miljoonaa euroa ja investointien kokonaiskustannukseksi 3,5 miljoonaa euroa. Investoinneista merkittävimmät ovat Launeen seurakunnan tilamuutokset, Nastolan kirkon paanukatto ja Salpausselän kirkon peruskorjauksen suunnittelu. Investoinnit ovat palaamassa pitkäaikaiselle noin 3 miljoonan euron tasolle, takaisin muutaman ruuhkaisen investointivuoden jälkeen.

Ulkoisen tuloslaskelman tunnusluvut menevät 8. toukokuuta kokoontuvan Lahden yhteisen kirkkovaltuuston päätettäviksi.

Lahden yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli torstaina myös Lahden seurakuntayhtymän yhteisestä painopisteestä vuosille 2025-2026. Kirkkovaltuustolle lähtee esitys perheiden ja erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisestä sekä millenniaalien tavoittamisesta. Yhteisen painopisteen mukaiseen toimintaan kaavaillaan varattavaksi 100 000 euron määräraha.

Lisätiedot: Matti Ilmivalta, hallintojohtaja, 044 719 1201, matti.ilmivalta@evl.fi

18.4.2024 19.27