Uutislistaukseen

hannu_sarikka2_S.jpg

Seurakuntayhtymä varautuu niukkoihin vuosiin

6.9.2017 14.34

Lahden seurakuntayhtymässä on tämän vuoden aikana mietitty sitä, miten seurakuntien toiminta voitaisiin turvata tulevaisuudessa, kun verotulot vähenevät.

Yhteinen kirkkoneuvosto antoi keväällä seurakunnille ja yhtymän yhteisille työmuodoille tehtävän etsiä mahdollisia säästökohteita. Tehtävänannossa viranhaltijoiden tuli esittää suunnitelma, millä keinoilla vuoden 2018 toimintasuunnitelma voitaisiin toteuttaa 10 prosenttia todellista pienemmällä määrärahalla.

- Me haluamme reagoida talouden vaatimiin muutoksiin mahdollisimman ajoissa. Seurakuntien jäsenmäärä jatkaa vähenemistään ja tämä alkaa näkyä yhä selkeämmin myös taloudessa. On viisasta taloudenpitoa tarkastella eri vaihtoehtoja, jotta uudet tilanteet eivät tule eteen yllättäen. Säästösuunnitelman avulla kaikki yksiköt joutuvat pohtimaan oman toimintansa ydintehtävää ja miettimään mistä ollaan valmiita luopumaan viimeisenä, toteaa seurakuntayhtymän hallintojohtaja Hannu Sarikka.

Seurakuntayhtymän kaikista suurin kuluerä ovat henkilöstömenot, joiden osuus on noin 62 %. Toiseksi eniten rahaa kuluu toimitilojen ylläpitoon. Tämän jälkeen tulevat aineiden ja tavaroiden sekä palveluiden ostot. Seurakunnat ja yksiköt ovat esittäneet keskeisimmiksi säästökeinoiksi henkilöstön vähentämistä. Toiseksi suurimmat säästöt löytyvät tiloista luopumalla. Tämän lisäksi yksiköt ovat etsineet säästöjä muun muassa toimintaa vähentämällä tai hankintojen karsimisella.

- Kulurakenteesta johtuen on selvää, että merkittäviä säästöjä saadaan vain puuttumalla henkilöstömenoihin. Joillakin yksiköillä tämä on ainut käytettävissä oleva keino säästöjen löytämiseksi. Myös toimitiloista voidaan säästää, jos oma toiminta siirretään muihin omiin tiloihin ja vapautuvat tilat saadaan myydyksi tai vuokratuksi, Hannu Sarikka sanoo.

Nyt tehdyt säästöehdotukset eivät tarkoita, että niitä ryhdyttäisiin heti tai lähivuosina toteuttamaan. Listaamalla vaihtoehtoja varaudutaan tuleviin vuosiin ja etsitään vaihtoehtoja sitä tilannetta varten, että säästöjä olisi pakko löytää.

- Seurakuntayhtymän taloutta on viime vuosina hoidettu vastuullisesti. Taloudellinen tulos on ollut vuosittain ylijäämäinen ja investoinnit on kyetty tekemään lähes täysin tulorahoituksella. Kuluva vuosi näyttää kuitenkin edellisvuosia vaikeammalta. Tähän on syynä kirkollisverokertymän jääminen ennakoitua pienemmäksi. Tämän vuoksi lähivuosina joudutaan väistämättä miettimään vajaalla käytöllä olevista kiinteistöistä luopumista, Sarikka kertoo.

Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee tehtyjä säästösuunnitelmia kokouksessaan torstaina 7.9.2017. Suunnitelmat huomioidaan esimerkiksi seurakuntayhtymän uudessa strategiassa, jota on ryhdytty valmistelemaan tänä vuonna.