Uutislistaukseen

Ei korotuksia yli 30 vuoteen - kirkollisvero pysyy Lahdessa ennallaan 1,5 prosentissa

26.9.2018 20.53

Lahden seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti keskiviikon kokouksessaan vuoden 2019 kirkollisveroprosentiksi 1,5 prosenttia. Veroprosentti on pysynyt samana jo vuodesta 1984 ja se on Hollolan rovastikunnan matalin. Veroprosentista päätettiin ilman muutosesityksiä. Kirkollisverotulot ovat kasvaneet Lahdessa alkuvuoden aikana 3,2 prosenttia edellisvuodesta. Toisaalta henkilöasiakkaiden veronpalautukset nousevat kuluvana vuonna poikkeuksellisen suuriksi, mikä vaikuttaa koko vuoden kirkollisverotulokertymään. Tämänhetkisessä ennusteessa Lahden seurakuntien kertymä tulisi olemaan 18,2 milj. euroa vuonna 2018. Kertymä on laskenut vuosittain talouden positiivisesta kehityksestä huolimatta jäsenmäärän laskun takia. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti toukokuussa 18,5 milj. euron kirkollisverotuloarvion vuodelle 2019. Hallintojohtaja Hannu Sarikka arvioi, että 1,5 prosentin veroprosentilla on mahdollista rakentaa talousarvio, joka on tasapainoinen myös ensi vuonna.

Nastolan kirkon julkisivukorjaus hyväksyttiin

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi ilman muutosesityksiä myös Nastolan kirkon julkisivun korjaussuunnitelman. Kirkon ja tapulin julkisivukorjaus toteutetaan alustavasti vuoden 2019 kesällä. Kirkkoon suunniteltu paanukaton korjaus toteutetaan myöhemmin eri hankkeena. Julkisivukorjaus toteutetaan vanhat materiaalit mahdollisimman hyvin säilyttäen. Pahimmin lahovaurioituneissa kohdissa tehdään puukorjauksia vanhaa vastaavilla materiaaleilla. Kivijalan irtoavat laastialueet paikataan ja vesikaton metalliosat ja koristeet kunnostetaan. Räystäille tehdään uudet räystäskourut nykyistä vahvemmasta teräksestä ja kiinnityksissä pyritään hyödyntämään vanhoja säilyneitä kiinnikkeitä. Kirkon ja tapulin julkisivut maalataan uudelleen. Rakennuksen nykyilme on peräisin edellisestä korjaustyöstä, jossa on todennäköisesti tavoiteltu alkuperäistä väriä. Kartoitusten perusteella väriä ei ole tarpeen muuttaa.

Valtuusto hyväksyi lisämäärärahat vaaleille ja Salpausselälle

Valtuusto hyväksyi pienehköt talousarvioon esitetyt lisämäärärahat ilman muutosesityksiä. Seurakuntavaalien kuluihin osoitettiin 33 000 euroa ja Salpausselän seurakunnalle 33 700 euroa. Keskustelua herätti Salpausselän seurakunnan lisämäärärahan tarve.

Valtuusto päätti kokouksessaan myös muun muassa hautapaikkamaksuista vuodelle 2019 sekä vahvisti päivityksen hautaustoimen ohjesääntöön.

Kokouksen aluksi yhteinen kirkkovaltuusto piti hiljaisen hetken kesäkuussa kuolleen valtuuston puheenjohtajan Seppo Vänskän muistolle. Jäljellä olevana valtuustokautena eli vuoden 2018 loppuun saakka yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii Matti Vierumäki.