Uutislistaukseen

Nastolan kirkonkylän alueella suoritetaan hakkuita

10.8.2020 13.52

Lahden seurakuntayhtymän omistamilla metsäalueilla Nastolan kirkonkylässä aloitetaan seurakuntayhtymän metsäsuunnitelman mukaiset hakkuut. Hakkuut koskevat kaikkiaan runsaan 17 hehtaarin suuruisia alueita. 

Elokuussa hakattava alue sijaitsee Iso-Kukkasen rannalla Rauhaniemen luonnonsuojelualueen läheisyydessä. Työt aloitetaan 4,3 hehtaarin suuruisen alueen päätehakkuuna. Rantakaistaleelle jätetään 20 metrin levyinen ekologinen käytävä kohti suojelualuetta. Hakkuut laajenevat myöhemmin harvennushakkuiksi edellisen alueen pohjoispuolelle. Toinen harvennushakkuun kohteena oleva alue sijaitsee Pikku-Kukkasen äärellä Luomaniemen tuntumassa. Harvennushakkuut on suunniteltu toteutettaviksi talviaikaan, kun maa on jäätynyt riittävästi.

Alkuperäisestä maisematyölupahakemuksesta poistettiin yhteensä 4,6 hehtaarin suuruiset alueet. Näiden suojelemisesta on keskusteltu Lahden kaupungin kanssa, joka on suunnitellut alustavasti uutta suojelualuetta kaupungin omistamalle Pekkalan alueelle.

Toimenpiteet ovat Lahden seurakuntayhtymän voimassa olevan metsäsuunnitelman mukaisia ja Lahden yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymiä. Metsäsuunnitelma koskee Nastolan seurakunnalta seurakuntayhtymän omistukseen siirtyneitä metsiä, joita on yhteensä 169 hehtaaria.