Uutislistaukseen

Siikaniemen, Ristinkirkon ja Mukkulan kirkon korjaukset nostavat investoinnit lähelle 3 miljoonaa euroa

14.10.2021 19.22

Lahden seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli torstaina esityksen vuoden 2022 talousarvioksi. Talousarvioesityksessä toiminnan tuotot ovat 5,0 miljoonaa euroa, toimintakulut 21,2 miljoonaa euroa ja vuosikate 2,8 miljoonaa euroa. Kirkollisverokertymäksi on arvioitu 18,0 miljoonaa euroa. Lahden yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee talousarviota 1. joulukuuta ja päättää lopullisesti sen sisällöstä.

Investointien kokonaismääräksi on vuonna 2022 suunniteltu 2,7 miljoonaa euroa. Ensi vuoden suurimmat kohteet ovat Siikaniemen kurssikeskuksen peruskorjaus, Ristinkirkon kunnostustyöt ja Mukkulan kirkon julkisivun korjaus. Hautaustoimen investointeihin varataan 0,15 miljoonaa euroa. 

Henkilöstökulut muodostavat 60,5 prosenttia toimintakuluista. Henkilöstön määrän vähitellen tapahtuvaksi pienenemiseksi on tehty määrätietoisesti työtä vuodesta 2005 alkaen. Tavoitteena on ollut vähentää keskimäärin viisi henkilötyövuotta vakinaisessa palveluksessa olevaa työvoimaa vuosittain.

Lahden seurakuntien vuoden 2022 talousarvio on arvioitu 0,6 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Yhteisen kirkkoneuvoston keskustelussa pidettiin tärkeänä, että ensi vuoden aikana on mahdollisuus tehdä lisätalousarvioita, jotta paikallisseurakuntien toimintaan ja muuhun kohtaavaan työhön löytyy riittävästi rahaa. Pitkäjänteistä taloussuunnittelua varten toivottiin myös työkaluja, jotta voidaan välttää varovaiset ja ylijäämäiset budjetit.

Kirkollisveroprosentti on jo aiemmin päätetty pitää ennallaan 1,5 prosentissa. Ensi vuoden toiminnan painopiste on ”Kirkko on enemmän – yksinäisyydestä yhteyteen”. 

Lahden Radiomäellä sijaitsevan Vanhan hautausmaan kivimuurin korjausta varten tarvittavan työmaasillan jatko-osuuden rakentajaksi valittiin Proinfra Oy. Työmaasiltaa paalutetaan ja rakennetaan jyrkkään rinteeseen 10 metriä lisää. Jatkourakan hinta on 62 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Lisätiedot: Jukka-Pekka Penttinen, hallintojohtajan sijainen, 044 719 1545, jukka-pekka.penttinen@evl.fi