Uutislistaukseen

Lahden seurakunnat ja Lahden kaupunki tekivät yhdessä ympäristötunteita ja luontokokemusta käsittelevän opetuspaketin – materiaalia hyödynnetään rippikouluissa

Kuvassa näkyy osa oppimateraalin kannesta. Siinä lukee Tunne luontosi -riparioppitunti: opetusmateriaali.

Lahden seurakuntien rippikouluissa otetaan tänä vuonna käyttöön uusi ympäristökasvatuksen Tunne luontosi -opetuskokonaisuus, jonka ovat suunnitelleet yhteistyössä Lahden seurakunnat ja Lahden kaupunki.

Yhteiskunnallisen työn pastori Tomi Alasalmi kertoo, että osana Lahden ympäristöpääkaupunkivuotta Lahden seurakunnat halusi tuoda rippikouluihin ympäristöä käsittelevän osion omana aihealueenaan.

"Tähän mennessä ympäristövastuu ja eettinen vastuu ovat olleet rippikouluun sisäänkirjoitettuina sen eri teemoissa. Ympäristöä on käsitelty siitä näkökulmasta, että ihminen on osa luomakuntaa ja maailmankaikkeutta", Alasalmi sanoo.

Tämän rinnalla uusi oppimateriaali edistää nuorten tunne-, tietoisuus- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Tälle on tilausta, sillä vuoden 2019 nuorisobarometri osoitti, että 67 prosenttia suomalaisnuorista kokee paljon tai melko paljon epävarmuutta tai turvattomuutta ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen takia.

"Tavoitteena on antaa nuorelle työkaluja tunnistaa, ymmärtää ja ilmentää paremmin omia sekä toisten tunteita ja sitä kautta kohdata paremmin monimutkaisia ympäristöhuolia ja kaikkia muitakin elämän vaikeita asioita. Toisaalta luonnossa oleminen ja rauhoittuminen ovat myös taitoja, joita voi opettaa. Tavoitteena on antaa työkaluja rauhoittumiseen ja hiljentymiseen sekä ajatusten jäsentämiseen", kertoo opetusmateriaalin suunnitteluun osallistunut Lahden kaupungin ympäristökasvattaja Emma Marjamäki.

Tomi Alasalmi sanoo, että ympäristöasioiden nuorille aiheuttamaa turvattomuutta ja ahdistusta lähestytään opetusmateriaalissa positiivisen kautta.

"Ajatuksena on, että jo rippikouluikäisenä oppisi näkemään luontoa myös henkisenä voimavarana ja positiivisten kokemusten paikkana. Tätä kautta voi myös oppia arvostamaan enemmän ympäristöä, mikä heijastuu sitä kautta vastuullisuuteen ympäristöasioissa myös aikuisena", Alasalmi sanoo.

Luvassa ei ole paasaavia ympäristöluentoja suuntaan eikä toiseen.

"Pedagogisena perusajatuksena on, että toiminnallisuus tekee tästä paketista mielenkiintoisen. Se ei ole opettajalähtöistä, luennoivaa, vaan siinä on enemmän oppilaille tekemistä ja toimintaa sekä syvällisempää tunteiden ja ympäristöeettisten kysymysten pohdintaa", Alasalmi sanoo.

Myös erilaiset suhtautumistavat ympäristöasioihin hyväksytään, ja niiden käsittelyyn annetaan eväitä.
"Tehtävissä opetellaan keskustelemaan sekä sietämään ja ymmärtämään erilaisia mielipiteitä, tunteita ja käsityksiä", Alasalmi kertoo.

Aloite yhteisen ympäristökasvatuspaketin tekemisestä tuli kaupungilta. Lahden seurakunnat tavoittaa rippikouluissa yli 90 prosenttia ikäluokasta.

Emma Marjamäen mukaan ympäristökasvatuksen ja rippikoulujen opetussuunnitelman tavoitteista löytyi hyvin yhtymäkohtia, jotka palvelevat parhaiten niiden yhteisiä tavoitteita.

Materiaalia muokattiin Lahden seurakuntien johtavan nuoriso- ja rippikoulutyön papin Reetta Kalteenmäen ja noin 10 nuorisotyöntekijän antaman palautteen perusteella.

"Valmis materiaali on saanut tähän mennessä positiivista palautetta rippikoulujen vetäjiltä. Heidän päätettäväkseen jää, missä mittakaavassa he haluavat sitä hyödyntää", Kalteenmäki sanoo.

Ympäristöteemavuoden jälkeen materiaali säilyy mahdollisuutena ja ideapankkina aihepiirin käsittelyyn.

Tähän mennessä pakettia kohtaan on tullut jonkin verran kiinnostusta myös Lahden ulkopuolelta pääkaupunkiseudun seurakunnista.

 

Liitteet, opetusmateriaali:

Tunne luontosi -riparioppitunti Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Turvallisen keskustelun huoneen taulu

Lisätiedot:
Tomi Alasalmi, yhteiskunnallisen työn pastori, 044 719 1288, tomi.alasalmi@evl.fi
Reetta Kalteenmäki, johtava nuoriso- ja rippikoulutyön pappi, 044 719 1472, reetta.kalteenmaki@evl.fi 
Emma Marjamäki, ympäristökasvattaja, 044 4164951, emma.marjamaki@lahti.fi 

28.5.2021 12.19